Videá/YouTube

Michal Klempa - zastupiteľstvá

Ľuboš Bušo

Iné stránky o obci

obecbzince.sk - Oficiálne stránky obce Bzince pod Javorinou:

bzince.info - webkamera, otváracie hodiny, vývozy odpadu, diskusia
Webkamera Bzince pod Javorinou

pskbzince.webnode.sk - Podjavorinský športový klub, futbalisti

Stanovisko obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou k zmluve o dielo č. Z201613163_Z

V zápisnici z OZ konaného 18.4.2018 malo byť uvedené Stanovisko obecného zastupiteľstva (OZ) k zmluve o dielo na rekonštrukciu miestnych komunikácií v roku 2016. Toto Stanovisko prijalo OZ z dôvodu doteraz nezaplatenej čiastky 48 352,- eur, ktorú starostka obce odmietla firme EUROVIA, a.s. zaplatiť. Firma podala vec na súd. Starostka obce svojim svojvoľným konaním týmto vytvorila pre obec závažnú situáciu, ktorá môže mať nepriaznivý dopad na finančnú situáciu obce. Je predpoklad, že okrem uvedenej dlžnej sumy 48 532,- eur bude musieť obec po vynesení rozsudku súdom v prospech firmy EUROVIA, a.s. zaplatiť aj súdne trovy a penále z omeškania. Aby sme chránili rozpočet obce, priajli sme uvedené stanovisko a uznesenia k tomu, aby starostka obce čo najskôr doriešila nezhody s uvedenou firmou v čo najkratšej dobe a za čo najnižších finančných nákladov pre obec. Starostka však prijaté stanovisko účelovo vypustila zo zápisnice. Občania si tak vlastne nemajú možnosť Stanovisko obecného zastupiteľstva prečítať.

Celé stanovisko OZ na stiahnutie

Dušan Málik, poslanec OZ